Related Articles

One Comment

 1. 1

  இ.தேவகுரு

  இந்த நிகழ்வில் நீதிமன்ற அமைச்சின் செயலாளர் பத்மசிறி ஜயமான்ன மேல் நீதிமன்ற நீதியரசர் சரோஜினி குசலா வீர்வர்தன, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சனி அலுவிகார, விவசாய ராஜாங்க அமைச்சர் வசந்த அலுவிகார உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

  நீதீமன்ற அமைச்சு அல்ல—–

  நீதி அமைச்சு

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *